BoxNow

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου & Προσωπικών Δεδομένων

Τελευταία επικαιροποίηση:  Σεπτέμβριος 2022


H εταιρεία με την επωνυμία «BOX NOW Α.Ε.» με έδρα στην Αθήνα, Δήμο Μεταμόρφωσης, (οδός Παπανδρέου Γεωργίου αρ. 141), εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αριθμό μητρώου 159191101000, ΑΦΜ: 801562739, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αριθμό Γενικής Άδειας: 21-119/2021 της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «η ΒoxΝow» ή «η Εταιρεία»), κατέχει και διαχειρίζεται τον διαδικτυακό τόπο https://boxnow.gr (εφεξής «η Ιστοσελίδα»). Η BoxNow τυγχάνει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς κατά την επίσκεψή σας στον Διαδικτυακό Τόπο μας, ήτοι όλων των πληροφοριών οι οποίες σας ταυτοποιούν ως πρόσωπα ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα. Η ΒοxNow αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «η Πολιτική») της Ιστοσελίδας μας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς, όταν την επισκέπτεστε και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της, την επεξεργασία των πληροφοριών αυτών καθώς και τα δικαιώματά σας. Η παρούσα Πολιτική επέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική και εν γένει με τον τρόπο που η ΒoxNow συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση : privacy@boxnow.gr. 

 Ποιες πληροφορίες συλλέγει η Ιστοσελίδα μας 


1. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με την Ιστοσελίδα μας Η Ιστοσελίδα μας έχει ενημερωτικό περιεχόμενο ως προς τη δραστηριότητα και τις υπηρεσίες της BoxNow. Ως εκ τούτου, η απλή περιήγηση στο διαδικτυακό μας τόπο δεν απαιτεί από τον επισκέπτη την παροχή/εισαγωγή προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, με μόνη την επίσκεψη και περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα μας, μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες σε συγκεντρωτική μορφή, όπως είναι: • η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας, • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα, • οι ιστοσελίδες που επισκέφθηκατε αμέσως πριν και μετά από την επίσκεψή σας στην σελίδα, • η ταχύτητα της σύνδεσής σας, • βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή και • πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των cookies, και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών (βλ. κατωτέρω στην ενότητα «Πολιτική Cookies»). 

2. Πληροφορίες που μας παρέχετε απευθείας: Στοιχεία επικοινωνίας Συλλέγουμε το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας όσων επισκεπτών/χρηστών υποβάλλουν συμπληρωμένη τη φόρμα επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα και συγκεκριμένα: το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας, το τηλέφωνο επικοινωνίας, την επωνυμία και τον ιστότοπο της επιχείρησής σας, καθώς και, εφόσον το επιθυμείτε, στοιχεία γύρω από τον όγκο των παραγγελιών, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Χρήση των υπηρεσιών της ΒοxNow Η χρήση των υπηρεσιών της BoxNow από τις συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες (ηλεκτρονικά καταστήματα ή/και φυσικά καταστήματα) συνεπάγεται τη συλλογή και επεξεργασία των απολύτως απαραίτητων στοιχείων των χρηστών, για την εξυπηρέτηση της παραγγελίας τους (όπως είναι το ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας τους, διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας). Κάθε χρήστης, εφόσον επιλέξει την υπηρεσία της BoxNow για την εξυπηρέτηση της παραγγελίας του, λαμβάνει ηλεκτρονική ενημέρωση αναφορικά με τον αριθμό της παραγγελίας του και μπορεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας αναζήτησης και εντοπισμού της πορείας της, μέσω της υπηρεσίας που είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα μας (track.boxnow.gr). Στην περίπτωση αυτή, η Ιστοσελίδα μας συλλέγει μόνο συγκεντρωτικά στοιχεία μέσω της υπηρεσίας Google Analytics (βλ. κατωτέρω στην Πολιτική Cookies) και όχι ονομαστικές πληροφορίες των χρηστών. 

 Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε 

1. Για την Επικοινωνία μαζί σας και την εξυπηρέτηση αιτήματός σας: Χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε με την από μέρους υποβολή της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα μας, προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας αναφορικά με το αίτημά σας. 

2. Για Στατιστική ανάλυση: Για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται ο Διαδικτυακός Τόπος μας από τους επισκέπτες/χρήστες αυτού και τη βελτίωση των επιδόσεων της Ιστοσελίδας μας, καθώς και για να ενημερώνεστε για την πορεία της παραγγελίας σας, τηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή και αναλύουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της χρήσης ιχνηλατών (cookies). Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για να παρακολουθήσουμε και αναλύσουμε τη χρήση του Ιστότοπου, για να ενισχύσουμε τη λειτουργικότητά του και για να διαμορφώσουμε καλύτερα το περιεχόμενο και το σχεδιασμό του ανάλογα με τις ανάγκες των επισκεπτών μας (βλ. αναλυτικά στην Πολιτική Cookies της Ιστοσελίδας μας). 

 Ανήλικοι 

Κατά τη συλλογή πληροφοριών απευθείας από εσάς, λαμβάνουμε την κατάλληλη μέριμνα προκειμένου να διακριβώσουμε ποιες από τις συλλεγόμενες προσωπικές πληροφορίες αφορούν ανηλίκους. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 15 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και το Ν. 4624/2019, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 15 ετών, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@boxnow.gr. Η δικαιοπρακτική ικανότητα για την κατάρτιση εξ αποστάσεως συμβάσεων πώλησης διέπεται από τις διατάξεις του αστικού κώδικα και ο έλεγχός της εγκυρότητας των συμβάσεων πώλησης επαφίεται σε κάθε περίπτωση στα ηλεκτρονικά ή/και φυσικά καταστήματα και δεν εμπίπτει στο πεδίο ευθύνης της BoxNow. Αποδέκτες των πληροφοριών Η ΒοxNοw σέβεται το δικαίωμά σας να προστατεύονται το απόρρητό σας και οι πληροφορίες που σας αφορούν και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Για τον λόγο αυτό δεν κοινοποιεί, δεν διαβιβάζει και δεν καθιστά τις πληροφορίες που σας αφορούν προσιτές σε τρίτους, παρά μόνο εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των προαναφερόμενων σκοπών επεξεργασίας. Ενδέχεται να καθιστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς διαθέσιμες σε άλλες εταιρείες, εφαρμογές ή πρόσωπα στις περιστάσεις που αναφέρονται παρακάτω: • Μπορεί να κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη συγκεντρωτικές πληροφορίες ή πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μας. Σε καμία περίπτωση δεν κοινοποιούμε σε τρίτους τα στοιχεία επικοινωνίας σας. • Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες για εσάς για να διερευνήσουμε, αποτρέψουμε ή προβούμε σε ενέργειες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες, εάν υπάρχουν υποψίες για έκνομη συμπεριφορά ή αξιόποινες πράξεις σε βάρος δικαιωμάτων και έννομων συμφερόντων οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας μας ή εάν απαιτείται από το νόμο, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις στις οποίες θεωρούμε καλόπιστα ότι η κοινοποίηση των πληροφοριών είναι απαραίτητη. • Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες που σας αφορούν για να απαντήσουμε σε δικαστικές κλητεύσεις, εντάλματα ερευνών, δικαστικές διαδικασίες, δικαστικές εντολές, νομικές διαδικασίες, φορολογικούς ελέγχους ή άλλα μέτρα επιβολής του νόμου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, περιλαμβανομένης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των Εποπτικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για να κατοχυρώνουμε και να προασπίζουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή για να αντικρούουμε αξιώσεις εις βάρος μας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι τρίτα μέρη μπορεί να συλλέγουν κατά τρόπο ανεξάρτητο δεδομένα σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας και πληροφοριών σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και των συνδέσεων στις οποίες κάνετε κλικ, μέσω των cookies, των «κλικ» σε συνδέσεις ή άλλων μέσων κατά την επίσκεψή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε κατωτέρω στην ενότητα «Πολιτική Cookies». 

 Νόμιμη βάση επεξεργασίας 

Με την επίσκεψη και την περιήγησή σας στην παρούσα Ιστοσελίδα καλείσθε να παράσχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της χρήσης τεχνολογιών cookies, από το σχετικό αναδυόμενο παράθυρο και τις διαθέσιμες ρυθμίσεις. Είστε ελεύθεροι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, τροποποιώντας τις αντίστοιχες ρυθμίσεις συγκατάθεσης, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των δεδομένων σας επί τη βάσει αυτής. Το πεδίο των ρυθμίσεων της συγκατάθεσής σας έχει ρυθμιστεί να επαναφέρεται από την Ιστοσελίδα κάθε 15 ημερολογιακές ημέρες. Όσον αφορά τις πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα από την περιήγησή σας στον Διαδικτυακό μας τόπο μέσω των απολύτως απαραίτητων cookies και επί τη βάσει του έννομου συμφέροντός μας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας μας, παρακαλείσθε όπως απόσχετε από την επίσκεψη αυτού, εάν δεν επιθυμείτε τη συλλογή κι επεξεργασία των πληροφοριών αυτών. Τα στοιχεία που μας υποβάλλετε στη σχετική φόρμα επικοινωνίας σας παρέχονται επί τη βάσει της ρητής συγκατάθεσής σας. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των στοιχείων σας, απευθύνοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@boxnow.gr. Τα στοιχεία που παρέχετε στα πλαίσια της παραγγελίας προϊόντων και κατάρτισης συμβάσεως πώλησης με ηλεκτρονικά ή φυσικά καταστήματα, συλλέγονται στα πλαίσια της εξυπηρέτησης της συμβατικής σχέσης σας με το κατάστημα (σύμβαση πώλησης). Η από μέρους σας χρησιμοποίηση του συστήματος εντοπισμού της παραγγελίας, που είναι διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα μας, γίνεται με τη συγκατάθεσή σας, παρεχόμενη με θετική ενέργεια (χρήση της υπηρεσίας). 

 Χρόνος τήρησης των πληροφοριών 

H ΒοxNow τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας της για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας, καθώς και για τη συμμόρφωσή της με τις έννομες υποχρεώσεις της. Εφόσον ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή κι επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπου αυτή σας ζητείται, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας από τα ηλεκτρονικά και φυσικά μας αρχεία, εκτός εάν η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την άσκηση, θεμελίωση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων ή έννομων συμφερόντων μας ενώπιον δικαστικών, φορολογικών ή άλλων αρχών. 

 Ασφάλεια των πληροφοριών 

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση και επάρκεια των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως: -Πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer): Το Πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα μας, είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλοιωθεί κατά την μεταφορά. 

 Τα δικαιώματά σας 

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: • το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών, • το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας, • το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση των δεδομένων σας δεν απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις έννομες υποχρεώσεις μας ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων, • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας και μέχρι την επιβεβαίωσή τους • το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο • το δικαίωμα εναντίωσης, εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών μας, περιλαμβανομένης και της εναντίωσης στην κατάρτιση προφίλ. Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι η BoxNow δεν προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ επί τη βάσει των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας για κανέναν απολύτως σκοπό. Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε όπως μας αποστείλετε αντίστοιχο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy@boxnow.gr . Η BoxNow θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα (30) ημερών, η BoxNow δεσμεύεται να σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών. Η BoxNow διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού. Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).